Dnia 16 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku odbył się, po raz pierwszy w tym roku, Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza.

W Konwencie, poza przedstawicielami gmin z terenu Powiatu, wziął udział dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, który przekazał informacje na temat dostępnych w 2020 roku instrumentów Rynku Pracy będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy.

Podczas Konwentu omówiono szereg ważnych i istotnych dla rozwoju Powiatu i Gmin tematów, w tym m.in. zasady współpracy Powiatu z Gminami przy realizacji inwestycji powiatowych, planowane inwestycje Powiatu Niżańskiego na terenie poszczególnych gmin oraz inne przedsięwzięcia planowane do realizacji przez Powiat Niżański w 2020 r. na terenie gmin Powiatu.

Przedmiotem obrad Konwentu było również przedstawienie przez Starostę Niżańskiego informacji dotyczącej zakupu aparatu nerkozastępczego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, oraz spraw związanych z dofinansowaniem do zakupu samochodu osobowego przez Komendę Powiatową Policji w Nisku.

Podczas obrad Starosta Niżański wraz z Wójtami i Burmistrzami uzgodnili terminy imprez gminnych (dni danej Gminy) oraz dożynek powiatowych organizowanych w 2020 roku. Każdy z włodarzy Gmin Powiatu Niżańskiego przedstawił terminy cyklicznych imprez odbywających się na terenie zarządzanej przez niego gminy.