W czwartek 23 stycznia 2020 r. Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam oraz Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko, pożegnali odchodzącego na emeryturę, zasłużonego pracownika Starostwa Powiatowego w Nisku Pana Józefa Małka – inspektora w Wydziale Organizacji, Spraw Obronnych i Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nisku.

Starosta Niżański Robert Bednarz, podziękował Panu Małkowi za wieloletnią, sumienną pracę i rzetelne wykonywanie obowiązków oraz życzył wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia na zasłużonej emeryturze.

Pan Józef Małek swoją pracą zawodową związany był z Powiatem Niżańskim od września 2000 roku. Przed długie lata wypełniał stawiane przed nim zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i bhp.

W listopadzie 2012 roku Pan Józef został odznaczony Medalem Złotym za Długoletnią Służbę nadawanym przez Prezydenta RP.