W ramach projektu Erasmus+ „Europejskie mobilności szansą na sukces zawodowy”, w dniach od 19 do 25 stycznia 2020 r. w Schkeuditz odbyła się zaplanowana we wniosku wizyta nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Uczestniczący w wyjeździe nauczyciele zapoznali się z organizacją systemu kształcenia zawodowego w Niemczech, obserwowali zajęcia w placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz zapoznali się z procesami produkcyjnymi w fabryce BMW i elektrociepłowni w Lipsku. Został zrealizowany również program kulturowy: zwiedzanie Lipska i Drezna. W szkoleniu uczestniczyli Tomasz Skoczeń –wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych, Bartłomiej Winogrodzki – kierownik kształcenia  praktycznego, nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych i Grzegorz  Skrzyński – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych.

Celem projektu Erasmus+ „Europejskie mobilności szansą na sukces zawodowy” jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz interpersonalnych uczniów i pracowników szkoły. W ramach tego projektu, przede wszystkim uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, mają możliwość odbycia miesięcznej praktyki za granicą. Praktyki odbywają się w niemieckich i irlandzkich firmach. Do mobilności, która odbędzie się w marcu i maju 2020 roku w Schkeuditz (Niemcy) oraz Mallow (Irlandia) przygotowuje się grupa 18 uczniów.

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku