Drukuj

Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Biura Wewnętrznego przygotowało kampanię społeczną 4U! (Uważaj! Uciekaj! Ukryj się! i Udaremnij Atak!).

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania
i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Kampania składa się z filmu promocyjnego oraz animacji edukacyjnych, w których zaprezentowano procedurę 4U!, czyli sposób zachowania się w przypadku ataku terrorystycznego.

Kampania 4U! jest dostępna na stronie internetowej https://www.4u.tpcoe.gov.pl/