Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że z dniem 3 lutego 2020 r. (poniedziałek) rozpoczną się roboty drogowe związane z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 873 mb oraz przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku”.

Prace związane z przebudową ulicy Sopockiej będą wykonywane na krótkich odcinkach, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (bez całkowitego zamykania jezdni).

Przejezdność na przebudowywanym odcinku odbywać się będzie jednym pasem ruchu przy sterowaniu ruchu ręcznie bądź za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się przebudowywanym odcinkiem drogi lub wybieranie dróg alternatywnych.