Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Wnioski wstępne można składać od 10 lutego do 31 marca do godziny 12.00 w południe.

O dotacje mogą się ubiegać m.in. stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich.

Dotacje będą przyznawane na działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie.

Kwota przeznaczona na dotacje w pierwszym konkursie: 10 455 000 euro.

W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.

LINKI:

https://publicystyka.ngo.pl/aktywni-obywatele-fundusz-krajowy-startuje-i-konkurs-dotacyjny-na-projekty-tematyczne

http://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-tematyczne/