W dniu 22 października 2019 r. o godz. 18.30 w hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyło się spotkanie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z mieszkańcami Powiatu Niżańskiego.

To historyczne wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, zarówno całego Powiatu Niżańskiego, jak i z powiatów ościennych. W spotkaniu uczestniczyło około 750 osób, wśród których obecnością swoją zaszczycili m.in.: gospodarz spotkania Starosta Niżański Robert Bednarz, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Senator RP Janina Sagatowska, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Wicestarosta Niżański Adam Mach, Prezydent Miasta Stalowa Wola Lucjusz Nadbereżny, Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, członkowie Zarządu i Radni Rady Powiatu Niżańskiego, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin z terenu Powiatu Niżańskiego, przedstawiciele ościennych jednostek samorządu terytorialnego i Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele mediów, pracownicy kancelarii Prezydenta, pracownicy RCEZ w Nisku, Starostwa Powiatowego w Nisku oraz licznie przybyli mieszkańcy. 

Spotkanie z Panem Prezydentem rozpoczęło się uroczystym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, po czym głos zabrał Starosta Niżański Robert Bednarz, który rozpoczynając swoje przemówienie podziękował Panu Prezydentowi za przybycie do Niska, na zaproszenie złożone przez Starostę, w imieniu władz samorządowych i wszystkich mieszkańców Powiatu. Podkreślił wagę tego wydarzenia oraz faktu, że po raz pierwszy na Ziemi Niżańskiej z oficjalną wizytą gości najważniejsza osoba w Państwie: - Jesteśmy wdzięczni Panie Prezydencie za to dzisiejsze spotkanie, za tą wizytę. Jest ona historyczna, bowiem po raz pierwszy na Ziemi Niżańskiej gościmy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To dla Nas wielkie wyróżnienie, że pomimo wielości obowiązków, wielu spraw wagi państwowej, Pan Prezydent znalazł czas, aby tutaj w Nisku spotkać się z nami i osobiście uczestniczyć w tak pięknym wydarzeniu - mówił Starosta Niżański. 

Następnie głos zabrał Prezydent RP Andrzej Duda. Wypowiedź obfitowała w wiele ważnych kwestii oraz słów wdzięczności skierowanych w stronę władz samorządowych oraz samych mieszkańców.

Rozpoczynając swoją wypowiedź Pan Prezydent przypomniał wszystkim zgromadzonym, że jako kandydat na Prezydenta, blisko pięć lat temu, miał zaszczyt gościć w Nisku, kiedy to zaprezentował swoją wizję sprawowania tej zaszczytnej funkcji, co przełożyło się na doskonały wynik wyborczy w tym regionie, który dla przypomnienia, w Gminie Jeżowe, zaowocował 92% poparciem.

W dalszych słowach przemówienia, Pan Prezydent odniósł się do spraw lokalnych, dotyczących zarówno Powiatu Niżańskiego, jak i całego regionu. Zauważył, że po raz pierwszy od 1989 roku, w takich regionach jak Polska wschodnia wzrastają inwestycje.

Podkreślił konieczność zdynamizowania tych ziem, poprzez różne inwestycje, zwłaszcza komunikacyjne i przesyłowe: - Bo to jest właśnie potrzebne, żeby lepiej prowadziło się biznes, żeby się lepiej funkcjonowało, aby można było swobodniej dojechać stąd w różne części kraju. To jest ogromnie istotne i mam nadzieję, że będziemy mogli to zrealizować i że państwo będziecie dumni, także z tej Polski swojej, że tu nie jest gorzej, niż gdzieś tam w centrum koło Warszawy i Łodzi, gdzie tyle dróg powstało na przestrzeni tych ostatnich dziesięcioleci, że ten rejon Polski zostanie doceniony tak, jak mu się to należy - mówił Prezydent RP Andrzej Duda.

Wskazał na powstającą drogę szybkiego ruchu S19, będącą częścią szlaku Via Carpatia. 

W swojej wypowiedzi Pan Prezydent odniósł się również do wątków historycznych Ziemi Niżańskiej, czego zwieńczeniem była wypowiedź o tym, że region ten niesłusznie określany był, jako „Polska B”: - To nieprawda – to ziemia, która zawsze była rdzennie Polska, na której zawsze rozkwitał nasz naród, nasze społeczeństwo - zaznaczył dobitnie Pan Prezydent.

Wiele lokalnych środowisk, doceniając rangę wydarzenia, wzięło w nim aktywny udział poprzez, m.in. przygotowanie oprawy, w tym muzycznej spotkania. Szczególnie pięknym momentem było odśpiewanie przez dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca Racławice Panu Prezydentowi piosenki pt. „Wszystkiego najlepszego, samych słonecznych dni”. Wspaniale prezentowali się także umundurowani uczniowie z klas o profilu wojskowym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz harcerze Hufca ZHP Nisko im. Szarych Szeregów. W tradycyjnych strojach ludowych obecne były także Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Wólki Tanewskiej i Zalesia oraz Flisacy z Ulanowa – stolicy polskiego flisactwa.

Po występie artystycznym, każdy uczestnik spotkania mógł osobiście przywitać się z Panem Prezydentem, zrobić pamiątkową fotografię i zamienić parę krótkich zdań.

Oprawę muzyczną w trakcie spotkania z mieszkańcami zapewniła Kapela Flisacka z Ulanowa.

Spotkanie prowadziła Katarzyna Ożóg - Radna Rady Miejskiej w Nisku.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za uczestnictwo i za piękną, patriotyczną postawę!