W dniu 13 listopada br. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w m. Huta Nowa”. Jest to kolejna inwestycja realizowana przez Powiat Niżański ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, której Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo MOLTER z Rudnej Małej.     

Koszt zadania wyniesie 1 745 175,32 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych to dofinansowanie w ramach w/w funduszu.

Dzięki pozyskanym środkom, do końca sierpnia 2020 roku, wykonana zostanie m.in. nowa nawierzchnia na długości 2373 mb, kanalizacja deszczowa, zatoka przystankowa, chodnik oraz przepusty. 

W dniu podpisania umowy na realizację zadania przekazano również plac budowy.