Dnia 13 listopada 2019 r., w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie oraz przekazano plac budowy, na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański – Golce na odcinku Majdan Golczański – Deputaty wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1039R Jarocin – Ulanów w m. Jarocin, Majdan Golczański i Szyperki”.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 999 094,04 zł, z czego 80 % stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostała część to środki własne Powiatu.

Zadanie zostanie rozpoczęte w bieżącym roku kalendarzowym a zakończone w połowie września 2020 r. 

W ramach realizacji zadania przebudowane zostanie prawie 7 km drogi, co podwyższy jej parametry techniczne i eksploatacyjne. Ponadto spowoduje bardziej płynne poruszanie się pojazdów, zwiększy komfort jazdy oraz poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.