W dniu 19 listopada br., w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, odbyło się podsumowanie zorganizowanego przez Powiat Niżański konkursu plastycznego pt. „Odnawialne Źródła Energii – Szansa na przyszłość”.

Celem przedsięwzięcia było zainteresowanie dzieci i młodzieży problemami racjonalnego gospodarowania energią, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, promowanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, wskazanie praktycznego zastosowania energii odnawialnej z życiu codziennym, a także szeroko pojęta edukacja ekologiczna.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, działających na terenie powiatu niżańskiego. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział 25 szkół, nadesłano 266 prac.

Dla laureatów Konkursu przewidziano nagrody książkowe dotyczące tematyki ekologiczno-przyrodniczej, o łącznej wartości 3 040 zł.

Zakup nagród dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie kwotą 1 500 zł.

Nagrody wręczał Starosta Niżański Robert Bednarz.

Nagrody otrzymali:

w kategorii I – uczniowie klas szkół podstawowych, miejsca zajęli kolejno:

 1. Oliwia Stręciwilk, uczennica szkoły Podstawowej w Domostawie
 2. Anna Kluk, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu
 3. Szymon Kaczor, uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jarocinie,

oraz szkoły:

 1. Szkoła Podstawowa w Domostawie
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przędzelu
 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jarocinie;

 

w kategorii II – uczniowie klas szkół ponadpodstawowych, miejsca zajęli kolejno:

 1. Marcelina Bury, uczennica Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Rudniku nad Sanem
 2. Julia Pałka, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku
 3. Patryk Waszkiewicz, uczeń Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku,

oraz szkoły:

 1. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Rudniku nad Sanem
 2. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku
 3. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Duża liczbą nadesłanych prac plastycznych oraz ich wysokie wartości artystyczne spowodowała przyznanie dodatkowych dwóch wyróżnień, które otrzymały:

 1. Zuzanna Kata, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze
 2. Zuzanna Stec, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Groblach.

Konkurs zakończył się wystawą prac nadesłanych przez uczestników.