W dniu 29 listopada 2019 r. nastąpiło uroczyste oddanie do użytku 20-osobowego autobusu do przewozu podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.

Zakup autobusu przez Powiat Niżański był możliwy dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu Wyrównywanie różnic między regionami III”.

Wysokość środków, które zostały przeznaczone na zakup autobusu to 325.950 zł, z czego 228.165 zł pochodziło z dofinansowania.

W uroczystości, oprócz podopiecznych, rodziców, pracowników i dyrekcji rudnickiego SOSW, udział wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Dyrektor Oddziału PFRON w Rzeszowie Maciej Szymański, Skarbnik Powiatu Maria Bednarz, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marta Ciosmak, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie Przez Świat” Beata Drzymała oraz Przewodnicząca Rady Rodziców w SOSW Halina Wołoszyn.

Aktu poświęcenia samochodu dokonał Proboszcz Parafii Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem Ks. Waldemar Farion.

Jak zaznaczył Starosta Niżański Robert Bednarz: - Naszą misją i celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym jak najlepszych warunków. Po raz kolejny naszą odpowiedzialną postawą, pełną zaangażowania i troski, podejmujemy kroki ku temu, aby pomagać tym, którzy tej pomocy oczekują w sposób szczególny.

Dyrektor SOSW Marta Szczepańska bardzo serdecznie podziękowała wszystkim za wsparcie i okazane wielkie dobro, oraz za to, że dzięki temu, osoby niepełnosprawne otrzymują tak potrzebną i nieocenioną dla nich pomoc.