Pod takim tytułem, 18 lutego br. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, odbyła się sesja naukowa, przygotowująca młodzież do uroczystości nadania szkole imienia Stanisława Beresia oraz do konkursu poświęconego patronowi szkoły.

Sesję otworzył dyrektor szkoły mgr Wacław Piędel, który serdecznie przywitał gości oraz młodzież. Sesja została zorganizowana dla przedstawicieli klas pierwszych, drugich i trzecich. W tematykę sesji wprowadziła młodzież jej organizatorka – dr Grażyna Habigier-Pipska. Dr Konrad Krzyżak przedstawił okres przedwojenny oraz najbardziej tragiczne losy w życiu Pana Stanisława Beresia, związane z II wojną światową. Referat wskazujący najważniejsze fakty z okresu wykonywania po wojnie zawodu nauczyciela oraz pełnienia obowiązków dyrektora szkoły elektrycznej w Nisku przez Stanisława Beresia, wygłosiła uczennica klasy 2 E Karolina Kutyła.

Wspomnieniami o Stanisławie Beresiu podzielili się z młodzieżą dr inż. Antoni Piędel (dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w latach 1975-2006) i mgr Czesław Korczak (nauczyciel matematyki w Zasadniczej Szkole i Technikum Elektrycznym w Nisku w latach 1960-1968 oraz w Zespole Szkół Elektrycznych w Nisku w latach 1990-1996). Przedstawili oni sylwetkę nauczyciela, współpracownika, dyrektora, społecznika, zaangażowanego w rozwój szkoły i środowiska niżańskiego. Ukazali obraz Stanisława Beresia, który zachował się w ich pamięci oraz pamięci niżańskiego społeczeństwa. Odpowiadali również na pytania młodzieży zainteresowanej życiem i dokonaniami Stanisława Beresia.

Podsumowania sesji dokonała dr Grażyna Habigier-Pipska, która podkreśliła oddanie ojczyźnie Stanisława Beresia, jego pracę zawodową i zaangażowanie w rozwój szkoły oraz społeczności niżańskiej. Przypomniała, że był wspaniałym wychowawcą, dobrym człowiekiem, społecznikiem, wybitną osobistością ziemi niżańskiej i dlatego powinien stać się przykładem do naśladowania przez młodzież Jego szkoły.

Dyrektor szkoły mgr Wacław Piędel dokonał zamknięcia sesji zwracając uwagę na to, że dostarczyła ona, aktualnie uczącej się w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku młodzieży, gruntownej i rzetelnej wiedzy o Stanisławie Beresiu, jako współtwórcy i pierwszym dyrektorze szkoły, wielkim patriocie, miłośniku młodzieży i wspaniałym człowieku.

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku