UWAGA! Termin składania prac został przedłużony do 24 kwietnia 2020 r.

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” wraz z Powiatem Niżańskim zapraszają do udziału w konkursie plastycznym promującym obszar LGD - „Maskotka Powiatu Niżańskiego”.

Konkurs plastyczny skierowany jest zarówno do mieszkańców obszaru LGD – Powiatu Niżańskiego, jak i osób odwiedzających Powiat Niżański, w szczególności do najmłodszych.

Prace konkursowe wraz z dokumentami należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r. na adres: Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”, Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Maskotka Powiatu Niżańskiego” (liczy się data wpływu).

Regulamin konkursu, wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych Organizatorów: www.stowarzyszeniencr.pl oraz www.powiat-nisko.pl 

Zachęcamy do udziału!

regulamin_konkursu_plastycznego_maskotka

Załącznik-nr-1-Formularz-zgłoszeniowy

Załącznik-nr-2-Oświadczenie-o-przekazaniu-praw-dorośli

Załącznik-nr-2-Oświadczenie-o-przekazaniu-praw-dzieci

Załącznik-nr-3-Oświadczenie-o-przetwarzaniu-danych-klauzula