Wzory skróconego mnożenia, równania, nierówności, układy równań z jedną lub dwiema niewiadomymi, równania i nierówności w zbiorze liczb całkowitych oraz wiele innych interesujących zagadnień matematycznych zawierały tematy zadań konkursowych z matematyki.

W połowie lutego 2020 roku, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w Nisku, odbył się etap powiatowy XX Podkarpackiego Konkursu Matematyczny im. F. Leji. W konkursie wzięła udział młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Nisku oraz Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, walcząc na trzech poziomach: poziom 1S – dla uczniów klas pierwszych po szkole podstawowej, poziom 1G – dla uczniów klas 1 po szkole gimnazjalnej oraz poziom II – dla uczniów klas drugich liceum i drugich i trzecich technikum.

W konkursie wzięło udział 19 uczniów, wyłonionych w etapie szkolnym konkursu. Zwycięzcy etapu powiatowego oraz uczniowie zakwalifikowani, będą rywalizować w etapie wojewódzkim konkursu, który odbędzie się 18 kwietnia 2020 r. w Rzeszowie. W komisji konkursowej pracowali nauczyciele matematyki RCEZ w Nisku: mgr Renata Pokora i mgr Janusz Niemiec oraz LO w Nisku: mgr Beata Wasyl i mgr Anna Lesiczka.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania talentów matematycznych.

Konkurs odbywa się pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego. 

Organizatorami konkursu są Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz dyrektorzy szkół, w których odbywają się poszczególne etapy konkursu, w szczególności IV Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie (organizator etapu powiatowego i finałowego konkursu).

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku