W związku z koniecznością przeprowadzenia procedur mających na celu działania profilaktyczne – wyprzedzające w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku, z dniem 11 marca 2020 roku Szpital Powiatowy w Nisku odwołuje wszystkie przyjęcia do szpitala oraz wykonywanie badań TK, USG, gastroskopii, kolonoskopii i diagnostyki laboratoryjnej.

Wstrzymuje się przyjęcia w Poradni Kardiologicznej i Neonatologicznej. Zawiesza się przyjęcia w ramach nocnej i świątecznej opieki POZ.

Decyzja obowiązuje do czasu jej odwołania.

Osoby chcące skorzystać z pomocy medycznej mogą korzystać ze świadczeń w szpitalach ościennych.