Informacja Dyrektora SPZZOZ w Nisku o przygotowaniu i odbiorze skierowań oraz recept Pacjentów Poradni Specjalistycznych SPZZOZ w Nisku.