Informacja Dyrektora SPZZOZ w Nisku o zmianie organizacji przyjęć Pacjentów w Poradniach Specjalistycznych SPZZOZ w Nisku.