W 2020 roku w budżecie Powiatu Niżańskiego, na wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków z funduszy ze źródeł zewnętrznych, poprzez udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na realizację projektów refundowanych, zabezpieczono aż 170 tys. zł.

Aktywne na terenie naszego powiatu Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z Racławic, jako jedno z pierwszych, złożyło stosowny wniosek na udzielenie proponowanej przez nasz samorząd pożyczki.

Stowarzyszenie skutecznie aplikowało o środki w ramach dwóch projektów: „Promocja graficzna powiatu niżańskiego” oraz „Promocja multimedialna powiatu niżańskiego”, o łącznej wartości 103,6 tys. zł. Na każdy z nich Stowarzyszenie otrzymało pożyczki z budżetu Powiatu Niżańskiego w wysokości po 31.815 zł. Stosowne umowy zostały podpisane, a środki przeznaczone zostaną na promocję multimedialną oraz graficzną atrakcji turystycznych powiatu niżańskiego.

W ramach tych projektów, został już ogłoszony konkurs plastyczny „Maskotka Powiatu Niżańskiego” – promująca obszar LGD. Ponadto wydana zostanie mapa turystyczna i przewodnik turystyczny, które zaprezentują zainteresowanym atrakcje oraz poprowadzą po najciekawszych miejscach. Powstaną również ciekawe filmy i animacje promujące nie tylko cały powiat, ale również każdą z gmin, która go tworzy. Spacer wirtualny zaprezentuje zainteresowanym, w sposób ciekawy i niestandardowy, 28 panoram. Osoby odwiedzające nasz powiat będą mogły „potwierdzić” swoją obecność ciekawym magnesem, puzzlami czy breloczkiem, które są najczęściej nabywanymi pamiątkami z udanych „wypadów”, a których do tej pory w naszym powiecie nie było.    

- Zachęcam nasze organizacje do korzystania z pożyczek z budżetu Powiatu Niżańskiego. W przypadku projektów refundowanych, jest to bardzo poważne wsparcie dla tych organizacji, które aktywnie działają na rzecz mieszkańców naszego powiatu, a często nie dysponują aż takimi środkami finansowymi, by mogły sobie pozwolić na realizację projektów poprzez refundację. Warto wspomnieć, że proponowane pożyczki są nieoprocentowane, mogą być udzielone na okres realizacji projektu określony w umowie z instytucją finansującą projekt, ale nie mogą przekroczyć roku budżetowego - mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.