W Starostwie Powiatowym w Nisku, w związku z wystąpieniem na terenie Polski koronawirusa SARS-CoV-2 oraz trudną sytuacją w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz zwołał w dniach:

- 11 marca 2020 r. posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

- 16 marca 2020 r. posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku.

W posiedzeniach uczestniczyli przedstawiciele samorządów gminnych oraz reprezentanci poszczególnych służb, inspekcji i straży.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Podczas posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku przedstawili prezentację dotyczącą zagrożenia wirusem SARS-CoV-2. Omówione zostały podstawowe środki ochronne przeciwko chorobie zakaźnej, w tym: częste i długie mycie rąk, odpowiednie zasady podczas kichania i kaszlu, zachowania stosownej odległości od drugiej osoby, unikania dotykania okolic twarzy. Dodatkowo zaprezentowano zasady w przypadku zauważenia u siebie objawów podobnych do zachorowania na grypę.

Dyrektor SPZZOZ w Nisku omówił aktualną sytuację Szpitala Powiatowego w Nisku, w którym było bardzo duże prawdopodobieństwo styczności personelu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku

W ramach posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zatwierdzony został plan pracy na 2020 rok oraz sprawozdanie Starosty Niżańskiego za 2019 rok. W dalszej części omówiona została aktualna sytuacja epizootyczna na terenie Powiatu Niżańskiego w zakresie ASF oraz stan sanitarno – higieniczny za 2019 rok. Głównym tematem była rozwojowa sytuacja epidemiologiczna na terenie województwa podkarpackiego. W swoich wystąpieniach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku poinformował o aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie naszego Powiatu. Omówione zostały procedury stosowane przez Szpital Powiatowy w Nisku,w przypadku podejrzenia lub rozpoznania u osoby choroby zakaźnej. Przedstawiciele KP Policji w Nisku poinformowali o prowadzonych kontrolach osób przebywających w kwarantannie domowej.

W wypracowanych ustaleniach z posiedzeń zarekomendowano:

  • udostępnianie na stronach internetowych wydawanych komunikatów, celem jak największego rozpowszechnienia wśród mieszkańców powiatu,
  • prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej,
  • ograniczenie liczby osób zaangażowanych w załatwienie spraw w Starostwie Powiatowym w Nisku oraz w urzędach gmin z terenu powiatu niżańskiego,
  • pomoc osobom objętych kwarantanną, jeśli nie są samowystarczalne lub są osobami samotnymi,
  • przeanalizowanie obiektów przeznaczonych do kwarantanny zbiorowej na administrowanym terenie.