Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem i pytaniami dotyczącymi możliwości wsparcia finansowego, jakiego można byłoby udzielić, na walkę z tą epidemią, dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, w załączeniu przedstawiam Apel o wsparcie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, zawierający szczegółowe informacje na ten temat.

Podejmowane działania są następstwem inicjatywy Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko, dotyczącej wsparcia naszego Szpitala za pomocą różnych możliwych form, która została przedstawiona na posiedzeniu Zarządu Powiatu Niżańskiego w dniu 20 marca 2020 r. Propozycja ta została skonsultowana z Dyrekcją Szpitala.

Względy proceduralne, związane z założeniem przez SPZZOZ w Nisku, wyodrębnionego, dedykowanego specjalnie na tego typu wpłaty – darowizny, rachunku bankowego spowodowały, że podjęcie jakichkolwiek działań wydłużyło się w czasie.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację, że zostało założone konto i od dnia jutrzejszego, tj. 27 marca 2020 roku można bezpośrednio wesprzeć Szpital w walce z koronawirusem, przekazując środki pieniężne na konto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku,

numer rachunku: BGK w Rzeszowie 43 1130 1105 0005 2471 9420 0005.

W tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizna na rzecz SPZZOZ w Nisku na walkę z koronawirusem”.

Kwoty wpłacone na to konto Szpitala, natychmiast będą mogły być przeznaczone na środki zabezpieczenia indywidualnego lub inne pilne potrzeby, związane z epidemią koronawisa.

Jako rozliczenie uzyskanego wsparcia finansowego, SPZZOZ w Nisku przedstawi raport na stronie internetowej Szpitala.

Wszyscy mamy świadomość, że znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, oraz że musimy wspierać nasz Szpital, aby zapewnić bezpieczeństwo Mieszkańcom Powiatu Niżańskiego - Pacjentom i Pracownikom Szpitala.

Z wyrazami wdzięczności -

Robert Bednarz – Starosta Niżański