Drukuj

Powiat Niżański skorzystał z możliwości i złożył wniosek o przyznanie grantu do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – ZDALNA SZKOŁA.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i na podstawie umowy zawartej w dniu 15 kwietnia br. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Powiat Niżański otrzyma środki w wysokości 80 tys. zł, za którą zakupionych zostanie 48 laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Niżański.

Oprócz tego, Powiat Niżański wygospodarował środki własne w wysokości ok. 40 tys. zł, na zakup kilku kolejnych sztuk komputerów do nauki zdalnej.

Łącznie szkołom powiatowym w najbliższym czasie zostanie przekazanych 70 laptopów.

Sprzęt zostanie wypożyczony uczniom na okres zdalnej nauki, co pozwoli na niezagrożone uczestnictwo w zdalnym nauczaniu, realizację programu oraz stały kontakt
z nauczycielami i kolegami z klasy. Po powrocie uczniów do szkół pozyskany sprzęt będzie służył wszystkim uczniom danej szkoły.

- Możemy mówić o dużym wsparciu w ramach programu „Zdalna Szkoła”. Gdy tylko pojawiła się okazja do pozyskania takiego grantu, dokonaliśmy rozeznania rynku i opracowaliśmy wniosek. Chcieliśmy, aby sprzęt był zarówno dobry jakościowo, jak i został zakupiony w takich ilościach, aby potrzeby wielu Naszych uczniów zostały spełnione. Dlatego też zdecydowaliśmy się zakupić sprzęt także ze środków własnych Powiatu Niżańskiego. Dzięki temu udało nam się kupić dużą ilość naprawdę dobrych laptopów. Zakupiony sprzęt komputerowy niebawem trafi do tych uczniów, którzy mają najbardziej utrudniony dostęp do zdalnej nauki, a po upływie okresu użyczenia będzie służył szkołom jeszcze przez wiele lat – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.