Drukuj

W ramach zawartej w dniu 15 kwietnia br. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowy grantowej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - ZDALNA SZKOŁA, oraz w ramach przeznaczenia wkładu własnego z budżetu Powiatu Niżańskiego, Powiat zakupił 70 sztuk laptopów.

Sprzęt komputerowy został już oficjalnie przekazany szkołom prowadzonym przez Powiat Niżański, zaś Dyrektorzy szkół zadecydowali, którym uczniom użyczone zostaną komputery do zdalnej nauki. Podział zakupionego sprzętu komputerowego na poszczególne szkoły przedstawia się następująco: 18 sztuk trafiło do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, 16 sztuk do Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, natomiast po 12 sztuk otrzymały Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem, Zespół Szkół w Jeżowem oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem.

- Cieszymy się, że zrealizowaliśmy ten ważny projekt terminowo i z wielką starannością. Dzięki temu uczniowie, którzy mieli z różnych przyczyn utrudniony dostęp do zdalnej nauki, będą od teraz uczyć się na dobrym sprzęcie. To bardzo ważne zwłaszcza teraz, bowiem wszystko wskazuje na to, iż szkoły z powodu stanu epidemii zamknięte będą jeszcze przez kilka tygodni, a utrudniony dostęp do nauki, zwłaszcza pod koniec roku szkolnego, mógłby spowodować duże braki w wiedzy zdobywanej przez naszych uczniów – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Więcej na temat projektu „zdalna szkoła” realizowanego przez Powiat Niżański można przeczytać w artykule z dnia 18 kwietnia br. pod linkiem:

 

Powiat Niżański zakupił sprzęt komputerowy dla najbardziej potrzebujących uczniów