Starosta Niżański oraz Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku składają serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia Sport dla Ziemi Niżańskiej, za udzieloną pomoc finansową.

Otrzymane środki wysokości 34.200 zł zostaną przeznaczone na działania, których celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

- Dziękujemy wszystkim, którzy wpłacili środki na konto Stowarzyszenia, z przeznaczeniem na pomoc dla niżańskiego Szpitala, do walki z rozprzestrzeniającym się koronawirusem – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.