Starosta Niżański oraz Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku składają serdeczne podziękowania na ręce Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem Pani Marty Szczepańskiej, dla wszystkich pracowników Ośrodka, zaangażowanych w szycie i ofiarowanie maseczek ochronnych, m.in. dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku, Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku i żołnierzy Garnizonu Nisko, jak również na potrzeby własne Ośrodka.

- Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor i Pracownikom SOSW za tą piękną, szlachetną i tak bardzo potrzebną, bezinteresowną pomoc. W tak trudnym czasie, w jakim przyszło nam żyć, pokazujemy, że możemy się wzajemnie wspierać i na sobie polegać, że mamy świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą ten niebezpieczny wirus. Maseczki zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa i stanowią ochronę przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa  – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.