W tym roku, w budżecie Powiatu Niżańskiego, na wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków z funduszy ze źródeł zewnętrznych poprzez udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na realizację projektów refundowanych zabezpieczono aż 170 tys. zł.

Z wnioskami o pomoc w formie pożyczki zwróciły się kolejne, aktywne organizacje pozarządowe, które realizują projekty na rzecz mieszkańców powiatu niżańskiego. Po zapoznaniu się i pozytywnym ich zaopiniowaniu przez Komisję, Zarząd Powiatu Niżańskiego przyznał następujące pożyczki na projekty refundowane:

  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem na zadanie „Przeprowadzenie poszukiwań zabytków a w szczególności pozostałości po Bitwie Rudnickiej na terenie Gminy Rudnik nad Sanem” otrzymało pożyczkę w wysokości 10.000 zł,
  • Bractwo Flisackie p.w. Św. Barbary w Ulanowie otrzymało pożyczkę w wysokości 15.000 zł na realizację wydarzenia pn. Tradycje flisackie w Ulanowie na Światowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO”,
  • Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku dzięki pożyczce na 46.000 zł zrealizuje operację „Utworzenie miejsca aktywności lokalnej przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku”.

 - Bardzo wysoko oceniam aktywność organizacji pozarządowych, które mają siedzibę na terenie naszego powiatu, i które realizują projekty dla dobra społeczności powiatu niżańskiego. Pozyskanie środków zewnętrznych, przy obecnej konkurencji w tym zakresie, wymaga od członków organizacji znacznych nakładów, nie tylko pracy, i czasu, ale w przypadku pozyskania środków, również nakładów finansowych, bo często są to projekty refundowane. Powiat Niżański chcąc wspomóc organizacje pozarządowe w tym zakresie, po raz kolejny w budżecie Powiatu Niżańskiego, zabezpieczył środki na pożyczki dla organizacji działających w sferze pożytku publicznego na realizację projektów refundowanych finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych – zachęcam do korzystania z tej możliwości - mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Pożyczka taka może być udzielona na okres realizacji projektu określony w umowie z instytucją finansującą projekt, ale nie może przekroczyć roku budżetowego. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.   

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://bip.powiatnizanski.pl/art,1420,procedura-udzielania-pozyczek-dla-organizacji-pozarzadowych-dzialajacych-na-terenie-powiatu-nizanskiego-na-realizacje-zadan-wspolfinansowanych-z-funduszy-ze-zrodel-zewnetrznych