Starosta Niżański oraz Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku składają serdeczne podziękowania dla właściciela Firmy ABN PROFIL z Niska Pana Tomasza Radziejowskiego, za pomoc finansową udzieloną niżańskiej lecznicy.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na działania, których celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

- Dziękuję bardzo za zrozumienie sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się wszyscy i wsparcie naszego szpitala w przeciwdziałaniu i walce z pandemią koronawirusa. To bardzo cenne, że podmioty funkcjonujące na terenie powiatu niżańskiego, pomimo trudnego dla przedsiębiorców czasu, rozumieją powagę chwili i wykazują tak szlachetny gest wsparcia.