Starosta Niżański oraz Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku składają serdeczne podziękowania Radnym Rady Powiatu Niżańskiego (14 osób, w tym Starosta i Przewodniczący Rady Powiatu), władzom samorządowym Gminy i Miasta Nisko (w tym Burmistrz i Zastępca Burmistrza), Radnym Rad Miejskich i Gminnych z Gmin: Nisko (21 Radnych, w tym Przewodniczący Rady Miejskiej), Jarocin (3 Radnych, w tym Przewodnicząca Rady Gminy) i Jeżowe (1 Radny), którzy wpłacając część lub całość swoich diet, wynagrodzeń, na specjalnie utworzony w tym celu rachunek bankowy Szpitala lub konto Stowarzyszenia, udzielili wsparcia finansowego niżańskiej lecznicy na walkę z koronawirusem.

Otrzymane środki, w wysokości 46.967,92 złotych, zostaną przeznaczone na działania, których celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19.

- Dziękuję wszystkim samorządowcom, za okazane Szpitalowi wsparcie, w postaci przekazania diet, środków z wynagrodzenia, które jest wyrazem dobroci i chęci niesienia pomocy innym. Zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, ale noszą się z zamiarem dokonania wpłaty, aby przekazali środki ten szlachetny i uzasadniony cel. Wszystkie otrzymane środki zostaną przeznaczone na walkę z rozprzestrzeniającym się koronawirusem – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.