Drodzy Uczniowie!

Przed Wami ważne decyzje dotyczące wyboru kolejnego etapu edukacji szkolnej, które rzutować będą na Waszej przyszłości. Dlatego też mogę z całą odpowiedzialnością polecić szkoły prowadzone przez Powiat Niżański, bowiem ich potencjał spełnia oczekiwania najbardziej ambitnych uczniów, dając im szansę na nabycie doskonałej praktyki zawodowej i bardzo dobre przygotowanie do studiowania na wymarzonych kierunkach studiów. Nasze szkoły oferują także możliwość szerokiego rozwoju, dzięki bogatej liście zajęć pozalekcyjnych i sportowych.

Z satysfakcją mogę zapewnić, że poziom dydaktyczny oraz komfort pracy naszych uczniów jest dla nas najważniejszy oraz, że jesteśmy wzorowo przygotowani do przyjęcia absolwentów szkół podstawowych, którzy zechcą kontynuować naukę w naszych szkołach.

Wierzę, że oferta edukacyjna przygotowana przez szkoły ponadpodstawowe Powiatu Niżańskiego spotka się z Waszym zainteresowaniem.

Życzę powodzenia przy trafnym wyborze szkoły!

Robert Bednarz - Starosta Niżański