Zgodnie z wymogiem Prawa ochrony środowiska przystąpiono do opracowywania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027”. Z projektem Programu można zapoznać się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku pod adresem https://powiatnizanski.pl/dokumenty/POSPN2020.pdf

Zachęcam mieszkańców Powiatu do zgłaszania uwag i wniosków do tego dokumentu.

Starosta Niżański

Robert Bednarz