grafika szkoły

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 roku, weszliśmy w kolejny etap stopniowego uruchamiania zajęć w szkołach Powiatu Niżańskiego. Po rozpoczęciu działalności dydaktycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, dla dzieci objętych opieką przedszkolną oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju, których rodzice zadeklarowali ich udział w zajęciach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do Ośrodka mogą już uczęszczać także uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, dla których organizowane będą zajęcia opiekuńczo–wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych.

W pozostałych szkołach umożliwiono maturzystom udział w konsultacjach indywidualnych
i w małych grupach.

Część z uczniów naszych szkół rozpoczęło praktyki zawodowe realizowane u pracodawców.

Za tydzień przygotowywane jest uruchomienie konsultacji dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii, dyrektorzy szkół ustalili ilu uczniów może przybyć do szkoły i przygotowywali odpowiednie procedury, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia. W czasie przygotowania do realizacji konsultacji, zajęć i praktyk uwzględniono wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast w związku ze zbliżającymi się terminami egzaminów, zwłaszcza maturalnego, szkoły zaopatrują się w dodatkowe środki ochrony, dokonując niezbędnych zakupów oraz pozyskując asortyment taki jak płyny do dezynfekcji, dyspensery czy ozonatory.

W dalszym ciągu dla części uczniów prowadzone jest zdalne nauczanie, które przynosi zadowalające efekty dydaktyczne.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Powiatu Niżańskiego www.powiatnizanski.pl oraz bezpośrednio na stronach internetowych szkół.