Realizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” projekt Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020, uruchomił działania na obszarze Powiatu Niżańskiego.

Została zakończona procedura naborów i oceny wniosków. W ramach projektu z terenu całego Województwa spłynęło 135 wnioski na działanie pn. Wydarzenia i 43 wnioski na działanie pn. Program Rozwoju Organizacji (PRO).

Wybrano do dofinansowania 34 Wydarzenia i 22 Plany Rozwoju Organizacji

Z powiatu niżańskiego do dofinansowania trafiło: 6 wniosków na działanie pn. Wydarzenia, na kwotę 17.610 zł:

  1. Projekt „Piknik rodzinny - rodzinnie, zdrowo i sportowo” grupy nieformalnej „Działamy wspólnie” (Patron/Realizator - Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej);
  2. Projekt „Ćwiczymy spryt i umysł” grupy nieformalnej „Animatorzy aktywności” (Patron/Realizator - Stowarzyszenie „Bieliny - wieś nad Sanem”);
  3. Projekt „Znaleźć wiosnę w jesieni życia” Mieszkańców Osiedla Podwolina, (Partner /Realizator Stowarzyszenie Aktywnej Współpracy w Wolinie SAWW);
  4. Projekt „Razem seniorzy i juniorzy” grupy nieformalnej „Aktywni Seniorzy”, (Partner /Realizator Klub Seniora w Rudniku nad Sanem);
  5. Projekt „Święto Miodu” grupy nieformalnej „Aktywni Pszczelarze”, (Partner /Realizator Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec);
  6. Projekt „Mieszkańcy mieszkańcom” grupy nieformalnej „Mieszkańcy mieszkańcom”, (Partner /Realizator Koło Gospodyń Wiejskich „Nowosielczanki” w Nowosielcu);

oraz 2 wnioski na działanie pn. Program Rozwoju Organizacji, na kwotę 9.400 zł:

  1. Projekt „Umiemy więcej - więcej i skuteczniej będziemy działać” Koła Gospodyń Wiejskich „Nowosielczanki” w Nowosielcu;
  2. Projekt „Nowe umiejętności dla nowych wyzwań” Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Koniczynki” w Kończycach.

Łącznie na obszarze Powiatu Niżańskiego realizowanych jest 8 projektów na kwotę 27.010 zł.

Powiat Niżański, jako partner projektu, dofinansował 5 tys. zł na działania informacyjne i szkoleniowe.

- Kolejne dofinansowania do inicjatyw lokalnych pokazują, jak prężnie działają stowarzyszenia i grupy nieformalne na terenie Powiatu Niżańskiego. Dzięki pozyskanym funduszom, zorganizowane zostaną wydarzenia dla wszystkich grup wiekowych, od najmłodszych do seniorów. Gratuluję wybranym do dofinansowania i zachęcam kolejne grupy, do brania udziału we wszelkich inicjatywach na rzecz mieszkańców naszego Powiatu - mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.