Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nisku informuje o ostrzeżeniu meteorologicznym oraz hydrologicznym.

  • Ostrzeżenie meteorologiczne – silny deszcz z burzami/2 od godz. 08:00 dnia 22.06.2020 r. do godz. 08:00 dnia 23.06.2020 r., na terenie powiatu niżańskiego, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenie – miejscami od 20 mm do 50 mm, lokalnie 80 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.
  • Ostrzeżenie hydrologiczne - Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar: San od ujścia Wisłoka do ujścia do Wisły

Ważność: od godz. 10:00 dnia 22.06.2020 r. do godz. 09:00 dnia 23.06.2020 r.

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu obserwowane będą wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych. Na Wisłoce oraz Sanie poniżej Dynowa, na skutek spływu wód opadowych w niżej położone części zlewni, notowany będzie gwałtowny wzrost poziomu wody, punktowo
z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.

 

Informacje uzyskane z IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.