W Starostwie Powiatowym w Nisku podpisane zostały umowy dofinansowania zadań z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych i jednostek wspierających osoby niepełnosprawne podpisał Starosta Niżański Robert Bednarz, w obecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marty Ciosmak.

O dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków funduszu ubiegać się mogły osoby prawne oraz organizacje, pod warunkiem, że spełniają określone kryteria, m. in prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres minimum 2 lat.

W tym roku z tej formy pomocy skorzystało cztery organizacje i stowarzyszenia działające na terenie powiatu niżańskiego. Są nimi: Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli, którego Prezesem jest Pani Renata Stankiewicz, Wiceprezesem Pani Anna Topa, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem, którego Przewodniczącą Zarządu jest Pani Kazimiera Socha a Skarbnikiem Pani Władysława Sztaba, a także Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” z  Prezesem Panią Beatą Drzymałą i skarbnikiem Panią Martą Mierzwą oraz Pan Rafał Marchut, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku.

- Mam świadomość, jak ważna jest pomoc osobom niepełnosprawnym w naszym powiecie. W ubiegłym roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania Osób Niepełnosprawnych wydał przeszło 1600 orzeczeń. Każda pomoc jest ważna.  Zdaję sobie sprawę, że w dobie pandemii koronawirusa, musicie Państwo podjąć pewne procedury, aby nie narażać siebie i swoich podopiecznych. Bezpieczeństwo powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Cieszymy się, że tak chętnie korzystacie Państwo z możliwości dofinansowania ze środków PFRON. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie układała się pomyślnie – życzę Państwu udanego i bezpiecznego wypoczynku z podopiecznymi w tak trudnym dla nas wszystkich czasie - mówił podczas spotkania Starosta Niżański, Robert Bednarz.

Kwoty przyznanego dofinansowania przeznaczone zostaną na wycieczki krajoznawczo- edukacyjne czy zajęcia z hipoterapii. Łączna kwota przyznanego dofinansowania na to zadanie wynosi 32.994 zł, zaś 40% wartości zadania wnioskodawcy sfinansują ze środków własnych.