Dnia 19 czerwca 2020 w Nisku, w budynku Niżańskiego Centrum Kultury "Sokół" miało miejsce drugie spotkanie członków Klastra Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nisko.

Podczas spotkania, uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym pt.: „Nisko potężnym ośrodkiem gospodarczym”. Tematem dyskusji był rozwój gospodarczy Niska, problemy i hamulce rozwojowe, potrzeby lokalnej przedsiębiorczości, potrzeby lokalnego rynku pracy i lokalnego systemu kształcenia, o którym debatowali: Robert Bednarz - Starosta Niżański, Waldemar Ślusarczyk - Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Tomasz Miśko - Dyrektor ARP Oddział Tarnobrzeg, Marek Gabzdyl i Krzysztof Markiel - Doradcy Związku Miast Polskich, Ryszard Roczniak - Prezes firmy VOSTER, Piotr Rutyna - Dyrektor PUP w Nisku, Dorota Mizak - Dyrektor Zakładu Artykułów Ściernych "ARMES", Mirosław Kus - Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz Krzysztof Haliniak - Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych UGiM Nisko.

Starosta Robert Bednarz, zabierając głos w dyskusji zwrócił m.in. uwagę na bariery rozwoju gospodarczego Gminy i Miasta Nisko, występujące w aspekcie myślenia, oraz na występowaniu niewielu terenów inwestycyjnych i braku instytucji, która wspierałaby inwestorów. Wspomniał też o szansach, jakimi są budowane drogi S19 i S74, które są miejscem strategicznym, o dużym potencjale osobowym oraz dobrej infrastrukturze drogowej. Odniósł się również do form wsparcia przedsiębiorców, czy to poprzez instrumenty oferowane przez PUP w Nisku, czy instytucje otoczenia biznesu. Mówił o przygotowaniu przyszłej kadry – absolwentów RCEZ w Nisku, jako prężnego ośrodka edukacyjnego, o realizacji inwestycji ważnych z punktu widzenia przedsiębiorcy, o tworzeniu warunków rozwojowych dla firm, w tym o tworzeniu dobrego klimatu administracyjnego przez „Urząd przyjazny dla przedsiębiorcy”. Omówił także potencjał edukacyjny szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Niżański, w tym RCEZ w Nisku, współpracujące w wieloma podmiotami gospodarczymi oraz, ważnej dla Miasta, Gminy i Powiatu, współpracy w realizacji istotnych inwestycji i wymianie doświadczeń w tym zakresie.

Zorganizowana debata była rozpoczęciem cyklu dyskusji na temat przyszłości Niska i jego rozwoju społecznego - gospodarczego. Spotkania Klastra Rozwoju Lokalnego organizowane są w ramach przygotowania projektu do Programu Rozwój Lokalny, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Relację ze spotkania można obejrzeć pod dostępnym linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=XCjTgGzRLlU&feature=youtu.be

Zorganizowane zostaną jeszcze dwie debaty, których tematem przewodnim będą „Usługi dla mieszkańców, czas wolny w mieście” i „Potencjał mieszkaniowy, komunikacyjny i środowiskowy miasta oraz rozwój lokalnej turystyki i rekreacji dla mieszkańców”.

Organizatorzy informują, że w debacie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko. Można również wyrazić swoją opinię na uruchomionym forum, które znajduje się na stronie głównej Gminy i Miasta Nisko pod adresem https://www.nisko.pl/

Zdjęcie: www.nisko.pl