W czerwcu 2020 roku, na profilu facebookowym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, ogłoszono wyniki XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na projekt historyczny „Póki nie jest za późno”.  Z wielką radością informujemy, że na liście 25 finalistów znalazła się tegoroczna maturzystka Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, Aleksandra Krajanowska, uczennica klasy III d.

Uroczysta gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród miała mieć miejsce podczas sesji edukacyjnej „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej”, ale ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną, finał XII edycji konkursu odbył się w przestrzeni wirtualnej, w siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu.

Podczas spotkania zaprezentowano nagrodzonych finalistów i ich prace, w tym projekt autorstwa Aleksandry Krajanowskiej i Macieja Krajanowskiego – „Odpowiedzialność spada na żywych….”.  Jest w nim mowa o historii rodziny Horodyńskich, głównie Zbigniewie Horodyńskim – „Inio”, który został zamordowany przez Niemców na Pawiaku w 1944 r. Pierwsza część opracowania ukazuje jego pochodzenie, druga przedstawia wydarzenia z czerwca 1943 roku, trzecia prezentuje sylwetkę bohatera i jego przeżycia wynikające z rodzinnej tragedii, a ostatnia zawiera opis akcji dywersyjnych, w których uczestniczył.

Napawa nas dumą fakt, że projekt Aleksandry Krajanowskiej i jej brata, jako jedyny spośród finałowych 25 prac, został uhonorowany nagrodą specjalną – zdobył Nagrodę Przewodniczącej Jury Konkursu dr Iwony Konopnickiej. W uzasadnieniu przyznania nagrody specjalnej podano: Projekt został bogato udokumentowany, opracowany w pełnej odpowiedzialności za słowa. Zachwyca starannością wykonania i pięknie prowadzoną narracją historyczną, która potwierdza osobiste, emocjonalne zaangażowanie. Projekt urzeka bogactwem osobistych refleksji, przemyśleń, w których wyraża się szacunek do człowieka i historii.

Nagrodzona praca powstawała pod kierunkiem nauczycielek Urszuli Fedorowskiej oraz Jolanty Łyczakowskiej i stanowi realizację głównych założeń konkursu, którego celem było rozbudzenie zainteresowania szeroko pojętą historią: miejscami, obiektami, znakami pamięci, a także losami ludzi, będących świadkami lub uczestnikami wydarzeń historycznych.

Gratulujemy wspaniałej pracy i zachęcamy do jej przeczytania. Znajduje się na stronie naszej szkoły http://lo.nisko.pl/ w zakładce „Prace uczniów”.