W dniu 26 czerwca br. w szkołach Powiatu Niżańskiego tj. w: Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, Zespole Szkół w Jeżowem, Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem, odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego 2019/2020. W tym roku
z uwagi na panującą pandemie koronawirusa, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczniów szkoły zorganizowały uroczystości zakończenia roku szkolnego online za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Natomiast po oficjalnej części uczniowie z poszczególnych klas mogli osobiście odbierać świadectwa szkolne. Wdrożono przy tym odpowiednie środki organizacyjne, aby proces odbioru świadectw odbył się w jak najbardziej komfortowych i bezpiecznych warunkach.

Łącznie naukę w tym roku szkolnym zakończyło … uczniów. W Technikum w RCEZ w Nisku rok szkolny zakończyło 539 uczniów, natomiast 97 Branżową Szkołę I Stopnia w RCEZ w Nisku. Do kolejnych klas LO w Nisku promocję otrzymało 315 uczniów. Promocję otrzymało 79 uczniów Zespołu Szkół
w Jeżowem uczęszczających do Technikum oraz 56 uczniów tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego. W Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem rok szkolny zakończyło 89 uczniów Technikum oraz 10 Liceum. Świadectwa zostaną także wydane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem dla 98 wychowanków.

Pomimo panujących ostatnio obostrzeń Dyrektorzy zadbali, aby wyróżniający się uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, pamiątkowe dyplomy za aktywność, pracę w Samorządzie Uczniowskim, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz dyplomy, certyfikaty, które zdobyli uczestnicząc w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Starosta Niżański Robert Bednarz nie zapomniał o tym ważnym wydarzeniu kierując do środowiska szkolnego Powiatu Niżańskiego następujące słowa: - Życzę wszystkim Naszym uczniom udanych i spokojnych wakacji. Okres poprzedzający zakończenie roku szkolnego był wielkim wyzwaniem zarówno dla nauczycieli jak i dla Was uczniów. Stanęliśmy bowiem przed koniecznością wdrożenia zdalnej nauki, w której odnaleźliście się bardzo dobrze, realizując cały materiał tak jakby lekcje odbywały się tradycyjnie. Wierzę, że ten okres będzie dla was cennym doświadczeniem na przyszłość. Doceniając ten fakt pragnę podkreślić, iż na wakacjach planujemy zorganizować komisję stypendialną, która oceniając osiągnięcia tych najbardziej wyróżniających się uczniów rozdysponuje wysokie stypendia, które będą Was motywować do jeszcze większej aktywności. Dziękuję także nauczycielom za ich wkład i zaangażowanie w zapewnienie odpowiednich warunków do prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Naszych szkołach. Pragnę podkreślić, iż cieszę się, że Wszyscy nauczyciele i uczniowie udają się na zasłużoną przerwę wakacyjną, natomiast 1 września wrócą do Naszych szkół pełni sił i energii.