ZARZĄDZENIE NR 34/2020

STAROSTY NIŻAŃSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2020 roku

 

w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatu niżańskiego

 

Na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 163 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z poprawą sytuacji hydrologicznej odwołuje się alarm przeciwpowodziowy od godziny 10:00 dnia 26 czerwca 2020 roku dla Powiatu Niżańskiego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu.

 

Starosta Niżański

Robert Bednarz