Zapraszam na XXVIII Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 3 lutego 2021 r. (środa) o godz. 12.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
  3. Informacja na temat wdrażania Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 w województwie podkarpackim z udziałem przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia.
  4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  5. Zapoznanie się ze sprawozdaniami stałych Komisji Rady Powiatu Niżańskiego z działalności za 2020 r.
  6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Starosty Niżańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku za rok 2020.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przekazania petycji według właściwości.
  8. Wolne wnioski i informacje.
  9. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady

Sylwester Daśko