grafika

Powiat Niżański otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację ważnej inwestycji drogowej. Dzięki pozyskanym środkom wykonane zostanie zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R: ul. Kończycka w Rudniku nad Sanem w km 0+187,8 – 1+068 i Rudnik-Kończyce w km 1+068-5+900 wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1059 R od dr. Nr 77 – Przędzel w miejscowości Przędzel”. Wartość dofinansowania wynosi  4 472 501,00 zł, natomiast łączny koszt zadania to 7 454 169,25 zł.

W ramach zadania dotyczącego przebudowy ul. Kończyckiej w Rudniku nad Sanem i drogi Rudnik-Kończyce, przebudowana zostanie droga, wykonana będzie ścieżka rowerowa, zjazdy, przepusty i inne elementy infrastruktury drogowej. Natomiast dzięki realizacji przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Przędzel, wykonana zostanie przebudowa drogi, powstanie chodnik, zjazdy, studzienki i inne elementy związane z inwestycją drogową.

- Cieszę się, że udało się pozyskać środki finansowe z zewnątrz na realizację tej inwestycji. Jest ona ważna nie tylko dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ale znacząca także dla Powiatu Niżańskiego. To kolejny krok w stronę nieustannej poprawy infrastruktury drogowej na terenie Powiatu. Dziękuję w tym miejscu Wiceministrowi Infrastruktury Rafałowi Weberowi, za zaangażowanie w sprawy naszego Powiatu oraz pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ważne zadania – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.