Odbiór drogi w Gliniance

11 grudnia 2020 r. odbyło się uroczyste odebranie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063R Ulanów – Wólka Bielińska w miejscowości Glinianka i Wólka Bielińska wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna – Dąbrowica w miejscowości Dąbrowica”.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2.074.783,06 zł, z czego 1.452.348,00 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, 200.000,00 zł przekazała Gmina i Miasto Ulanów, 50.000,00 zł – Nadleśnictwo Rudnik, zaś Powiat Niżański na realizację zadania przeznaczył kwotę 372.435,06 zł – środki te pochodzą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: Lider – PBI Infrastruktura S.A. oraz Partner – PBI WMB Sp. z o.o.

Pozyskane środki finansowe pozwoliły na wykonanie nowej nawierzchni, chodników, odwodnienia, zjazdów oraz wyniesionego skrzyżowania w miejscowości Glinianka, Wólka Bielińska i Dąbrowica.

- Właśnie tak wyobrażamy sobie polskie drogi lokalne, gminne i powiatowe. Uzbrojone w chodniki, tam gdzie jest najwięcej mieszkańców i jest bardzo duży ruch drogowy. Zatoczki autobusowe takie jak ta, które bezpiecznie pozwalają wejść i wyjść z autobusu. Cieszymy się bardzo, że Fundusz Dróg Samorządowych pomaga w radykalnej zmianie polskich dróg lokalnych – mówił Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber.

Oddana do użytku inwestycja jest bardzo ważna z różnych względów, co podkreślił Starosta Niżański Robert Bednarz: - Czas oczekiwania na realizację zadania był wydłużony, ponieważ o tym odcinku drogi mówiono już kilka lat. Zapewne nie byłoby możliwości realizacji tej inwestycji, gdyby nie dofinansowanie z RFIL. Mam nadzieję, że przebudowana droga będzie służyć mieszkańcom, poprawiając im komfort przemieszczania się, ale przede wszystkim będzie miejscem bezpiecznym. Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji zadania, także w kwestii jego finansowania, oraz biorącym w nim aktywny udział. Szczególne podziękowania składam na ręce Wiceministra Infrastruktury Rafała Webera za wsparcie i pomoc w realizacji inwestycji.

Udział w uroczystym przekazaniu do eksploatacji przebudowanej drogi wzięli: Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Niżański Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Sekretarz Powiatu i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Niżańskiego Magdalena Hasiak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Karol Wołoszyn, Radny Rady Powiatu Niżańskiego Roman Pokora, Prezes firmy PBI Ryszard Hadała wraz z pracownikami, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku.

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie