plakat

Klubu Gaja zaprasza do udziału w 18. edycji programu Święto Drzewa pod hasłem „Święto Drzewa dla zwierząt!”. Każdy z nas może posadzić, pielęgnować i chronić drzewa oraz krzewy pamiętając o zwierzętach, dla których często to jedyny dom na Ziemi. Zaangażuj się i dołącz do Święta Drzewa. Zorganizuj go u siebie! W programie mogą wziąć udział osoby indywidualne, placówki oświatowe, samorządy, instytucje, organizacje społeczne, wspólnoty mieszkańców oraz firmy. Wspólnie udało się posadzić już blisko 930 tysięcy drzew! Ogólnopolska inauguracja Święta Drzewa odbędzie się
9 października 2020 roku w Warszawie. Zapraszamy!

Powiat Niżański realizując zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696 z późn. zm.) będzie przystępował do analizy stanu obiektów użyteczności publicznej będących własnością Powiatu w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami czyli osób np. z niepełnosprawnością narządu ruchu, wzroku, słuchu, mowy, osób z dziećmi, seniorów, osób z trudnościami poznawczymi, itp.

grafika poglądowa

Powszechny Spis Rolny przeprowadzany jest na terytorium Polski w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.
Spis obejmuje zasięgiem równocześnie cały kraj. Spisywane są gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

plakat
Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich z województwa podkarpackiego.