Szczegóły pierwszego publicznego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dostępne pod adresem bip.powiatnizanski.pl