logo powiat

 

Szanowni Państwo!

Dyrektorzy, Nauczyciele,

Pracownicy Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Niżańskiego

 

     Z Okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu własnym i Władz Samorządowych Powiatu Niżańskiego, pragnę złożyć wszystkim Państwu wyrazy uznania oraz serdeczne podziękowania za nieustanną pracę edukacyjną i wychowawczą.

    To dzięki Państwa pasji i entuzjazmowi, jaki wkładacie w proces nauczania młodzieży, nasze placówki oświatowe są na najwyższym poziomie. Dziękuję za Waszą cierpliwość i wrażliwość w kształtowaniu kolejnych pokoleń młodych ludzi, którzy tworzą przyszłość Polski. Wasze zaangażowanie w proces edukacji nie gaśnie nawet pomimo trudnych warunków wywołanych przez pandemię koronawirusa, z jakimi przyszło Wam się mierzyć.

    W tym szczególnym dniu, całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom Szkół i Placówek Oświatowych składam najlepsze życzenia – zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.           kwiaty           

 

                     Starosta Niżański

 

                    Robert Bednarz

Nisko, dnia 14 października 2020 r.