grafika

Do końca kwietnia mamy czas na składanie zeznań podatkowych. Przepisy dopuszczają możliwość przekazania 1% podatku na wybrane organizacje pożytku publicznego. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Powiatu Niżańskiego do przekazania 1% swojego podatku dochodowego za rok 2020 organizacjom pozarządowym działającym na terenie naszego powiatu.

Przekażmy nasz 1% na kluby sportowe, organizacje społeczne, stowarzyszenia przedsiębiorców czy fundacje, gdyż niejednokrotnie to dzięki nim lokalne społeczności mogą się rozwijać, a osoby chore i potrzebujące mogą liczyć na wsparcie w chorobie czy rehabilitacji.

Warto mieć wpływ na to, na jaki cel zostanie wykorzystany nasz podatek. Mechanizm ten pozwala na podejmowanie świadomych decyzji, na jakie konkretne cele chcemy przeznaczyć 1% podatku. Procedura jest prosta - nie trzeba wypełniać wielu rubryk w formularzach, a wyliczonej kwoty samodzielnie wpłacać na konto organizacji.

Wypełniając PIT, w formularzu rocznego zeznania, na ostatniej stronie w części „Wniosek o przekazanie 1% podatku wpisujemy nr KRS organizacji pożytku publicznego prowadzącej zbiórkę środków, a w części „Informacje uzupełniające” cel szczegółowy.

Przekazanie 1% podatku, jako kwoty przekazywanej przez jedną osobę, jest niewielką sumą, ale bardzo ważną. Kilka czy kilkanaście złotych ofiarowanych przez wielu podatników, składa się na sumę, którą organizacje i osoby potrzebujące będą mogły wykorzystać na szczytny cel.

Szczegółowe informacje na temat osób potrzebujących znajdują się pod linkiem: https://powiatnizanski.pl/1-podatku