112 - numer alarmowy,

997 - Policja,

998 - Straż Pożarna,

999 - Pogotowie Ratunkowe.