Koordynator do spraw Dostępności w Starostwie Powiatowym w Nisku:

Marta Ciosmak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Nisku


Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, 37-400 Nisko ul. Kościuszki 7,

tel: +48 15 841 63 68

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Nisku i jednostki organizacyjne Powiatu Niżańskiego,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Nisku i jednostki organizacyjne Powiatu Niżańskiego, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Uchwała Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Niżański"

 

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności serwisu Powiatu Niżańskiego – Starostwa Powiatowego w Nisku

 

Wstęp Deklaracji

Starostwo Powiatowe w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatu Niżańskiego – Starostwa Powiatowego w Nisku.

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.03.2021

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć. W tym celu prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyłączenia:

 1. mapy;
 2. multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 3. treści będące w posiadaniu Powiatu Niżańskiego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Powiat Niżański nie jest uprawniony;
 4. treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 5. treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki, materiały archiwalne, muzealia lub materiały biblioteczne, których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 6. treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2020 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji;

są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. wyróżnienie odnośników.

Dostępność serwisu internetowego Powiatu Niżańskiego – Starostwa Powiatowego w Nisku według kryteriów:

 1. Percepcja

1.1 Tekst alternatywny
W serwisie umieszczamy tekst alternatywny dla elementów nietekstowych w sytuacji, w której ich zrozumienie jest konieczne dla zrozumienia treści dokumentu.

1.2 Media zależne od czasu
W serwisie, w większości przypadków, nie zapewniamy alternatywy dla mediów zależnych od czasu (materiały wideo, materiały dźwiękowe).

1.3 Możliwość adaptacji
Znaczniki HTML (zarówno formatujące jak i semantyczne) używane w serwisie zapewniają jego logiczną strukturę. Sekwencja nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML, jest logiczna i intuicyjna.

1.4 Treść rozróżnialna
Strona posiada wersję kontrastową, ułatwiającą czytelnikom przeglądanie treści wraz z separacją pierwszego planu i tła.

 1. Funkcjonalność

2.1 Klawiatura
Najważniejsze elementy serwisu i jego funkcjonalności dostępne są przy użyciu klawiatury. Serwis nie korzysta ze skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt
z oprogramowaniem i urządzeniami użytkownika.

2.2 Wystarczająca ilość czasu
Serwis zapewnia użytkownikom wystarczającą ilość czasu, aby mogli przeczytać i przetworzyć treść.

2.3 Ataki padaczki
W serwisie nie pojawiają się treści w formie, która mogłaby spowodować atak padaczki.

2.4 Nawigacja
Serwis zapewnia użytkownikowi narzędzia, które pomagają w nawigacji, znalezieniu treści
i określeniu, gdzie się aktualnie znajduje.

 1. Zrozumiałość

3.1 Czytelność
Strona posiada treści czytelne i łatwe do zrozumienia.

3.2 Przewidywalność
Poszczególne elementy serwisu i jego podstrony działają i otwierają się w sposób przewidywalny.

 1. Rzetelność

Serwis zapewnia poprawną interpretację różnych klientów użytkownika (maksymalizuje kompatybilność z klientami obecnymi i przyszłymi).

Dostępność serwisu internetowego Powiatu Niżańskiego – Starostwa Powiatowego w Nisku według rozszerzonych kryteriów:

Tabela dostępności według rozszerzonych kryteriów

Zasada

Wytyczne

Kryterium sukcesu

Poziom

Spełnia

1 – Postrzegalność

1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 – Treść nietekstowa

A

TAK

1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

A

ND.

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

A

ND.

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

A

ND.

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

AA

ND.

1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

1.3.1 – Informacje i relacje

A

TAK

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

A

TAK

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

A

TAK

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

AA

TAK

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

AA

TAK

1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

1.4.1 – Użycie koloru

A

TAK

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

A

TAK

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

AA

TAK

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

AA

TAK

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

AA

TAK

1.4.10 – Zawijanie tekstu

AA

TAK

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

AA

TAK

1.4.12 – Odstępy w tekście

AA

TAK

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

AA

TAK

2 – Funkcjonalność

2.1 – Dostępność z klawiatury

2.1.1 – Klawiatura

A

TAK

2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę

A

TAK

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

A

ND.

2.2 – Wystarczająca ilość czasu

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

A

TAK

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

A

TAK

2.3 – Ataki padaczki – Migotanie

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu

A

TAK

2.4 – Możliwość nawigacji

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

A

TAK

2.4.2 – Tytuły stron

A

TAK

2.4.3 – Kolejność fokusu

A

TAK

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

A

TAK

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

AA

TAK

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

AA

TAK

2.4.7 – Widoczny fokus

AA

TAK

2.5 – Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 – Gesty punktowe

A

ND.

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

A

ND.

2.5.3 – Etykieta w nazwie

A

ND.

2.5.4 – Aktywowanie ruchem

A

ND.

3 – Zrozumiałość

3.1 – Możliwość odczytania

3.1.1 – Język strony

A

TAK

3.1.2 – Język części

AA

ND.

3.2 – Przewidywalność

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

A

TAK

3.2.2 – Podczas wprowadzania danych

A

TAK

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

AA

TAK

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

AA

TAK

3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 – Identyfikacja błędu

A

TAK

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

A

TAK

3.3.3 – Sugestie korekty błędów

AA

ND.

3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)

AA

ND.

4 – Kompatybilność

4.1 – Kompatybilność

4.1.1 – Parsowanie

A

TAK

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

A

TAK

4.1.3 – Komunikaty o stanie

AA

TAK

Skrót ND oznacza: nie dotyczy

Oświadczenie sporządzono dnia: 31 marca 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Kołodziej, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 8412 700. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna budynku

 

Siedziby Starostwa Powiatowego w Nisku:

 

 1. Budynek Starostwa Powiatowego w Nisku, Plac Wolności 2

 

Budynek ten usytuowany jest pomiędzy ulicą Kościuszki i Słowackiego.

Budynek graniczy:

 • od zachodu z budynkiem mieszkalnym 4 piętrowym,
 • od północy z budynkiem mieszkalnym 4 piętrowym,
 • od wschodu z budynkiem 2 piętrowym – Liceum Ogólnokształcącym,
 • od południa z budynkiem 2 piętrowym – Urzędu Gminy i Miasta Nisko.

 

W odległości ok. 50 metrów od wejścia głównego do urzędu znajduje się przystanek ZKM (Zakładu Komunikacji Miejskiej) – Dom Handlowy 02 przy ulicy Kwiatkowskiego - linie: 1,4,12.

 

W budynku mieszczą się:

 • parter: Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Radców Prawnych/Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Biuro Obsługi Interesanta, Inspektor Ochrony Danych,
 • I piętro: gabinet Starosty, Wicestarosty, Skarbnik, Sekretarz, Biuro Rady,
 • II piętro: Wydział Finansowy, Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu, Sala narad.

 

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 • główne wejście znajduje się przy Placu Wolności,
 • drugie wejście prowadzi od strony dziedzińca, na którym znajduje się częściowy parking dla klientów instytucji oraz pracowników.

Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

 

Parter budynku dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową – wejście od strony dziedzińca – znajduje się pochylnia zabezpieczona barierkami. Pozostałe kondygnacje nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ w budynku nie ma windy. Korytarz dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku i jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Parking dla osób niepełnosprawnych usytuowany jest od strony południowej przy Placu Wolności – 1 miejsce postojowe. Dostęp z parkingu do budynku urzędu wymaga przekroczenia jezdni.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

 

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W budynku nie zapewniono możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 1. Budynek Starostwa Powiatowego w Nisku, Kościuszki 7

 

Budynek usytuowany jest pomiędzy ulicą Kościuszki i Kilińskiego.

Budynek graniczy:

 • od zachodu z budynkiem gospodarczym parterowym,
 • od północy z budynkiem Niżańskiego Centrum Kultury,
 • od wschodu z budynkiem 2 piętrowym – Restauracja Sympatia,
 • od południa z parkingiem Szpitala Powiatowego w Nisku.

 

W odległości ok. 150 metrów od wejścia głównego do urzędu znajduje się przystanek ZKM – Dom Handlowy 02 przy ulicy Kwiatkowskiego – linie: 1,4,12.

 

W budynku mieszczą się:

 • parter: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 • I piętro: Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami,
 • II piętro: Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Pełnomocnik ds. Kontroli.

 

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście znajduje się przy ulicy Krętej od strony południowej. Drugie wejście prowadzi od strony zachodniej od ulicy Kilińskiego, przy którym znajduje się częściowy parking dla klientów instytucji oraz pracowników. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

 

Parter budynku dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową – wejście główne znajduje się na parterze bez schodów. Pozostałe kondygnacje nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Korytarz parteru dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku i jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Parking dla osób niepełnosprawnych usytuowany jest od strony zachodniej przy ulicy Kilińskiego– 1 miejsce postojowe.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

 

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W budynku nie zapewniono możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 1. Budynek Starostwa Powiatowego w Nisku, 3 Maja 32C

 

Budynek wchodzi w skład kompleksu szkolnego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku (RCEZ) i usytuowany jest pomiędzy ulicą Mickiewicza a Głowackiego.

Budynek graniczy:

 • od zachodu z parkingiem przy RCEZ,
 • od północy z budynkiem 2-piętrowym mieszkalnym,
 • od wschodu z budynkiem mieszkalnym parterowym jednorodzinnym,
 • od południa z budynkiem, w którym mieści się Urząd Skarbowy.

 

W odległości ok. 300 metrów od wejścia głównego do urzędu znajduje się przystanek ZKM – Dom Handlowy 02 przy ulicy Kwiatkowskiego (linie: 1,4,12)

 

W budynku mieszczą się:

 • parter: WC bez progu, pozostała część parteru niedostępna, zajęta przez prywatnego najemcę,
 • I piętro: Wydział Komunikacji, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa
  i Rolnictwa
  , Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

 

Do budynku prowadzi 1 wejście. Znajduje się ono od strony parkingu dla klientów instytucji, pracowników oraz kadry szkolnej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

 

Budynek nie jest dostępny do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku brak jest windy, nie ma rampy ani podnośnika. Dostęp do wydziałów obsługujących interesantów wiedzie jedynie schodami. Istnieje możliwość wezwania pracownika przez naciśnięcie dzwonka, który znajduje się po wejściu do budynku.

 

Parking dla osób niepełnosprawnych usytuowany jest od strony południowej (ul. 3-go Maja)   –  1 miejsce postojowe.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

 

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. W budynku nie zapewniono możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Wykaz osób odpowiedzialnych za zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej
i cyfrowej w jednostkach Powiatu Niżańskiego:

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku:

 1. Dostępność architektoniczna: - Pan Marcin Ślusarczyk - tel. 15 841 23 13 wew. 27,
 2. Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

- Pani Dorota Jędrzejewska – tel. 15 841 23 13 wew. 22,

- Pani Jolanta Chwalik – tel. 15 841 23 13 wew. 36,

 1. Dostępność cyfrowa: - Pani Bogusława Gemzik – tel. 15 841 23 13 wew. 29.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku:

 1. Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna:

- Pani Agnieszka Drzewi (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) –
tel. 15 84 13 368 wew. 333,

- Pani Joanna Kozioł (Powiatowy Zespół ds. orzekania o Niepełnosprawności) –
tel. 15 84 16 368 wew. 332,

- Pani Magdalena Szafran (Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspierającego w Rudniku nad Sanem) – tel. 699 670 417,

 1. Dostępność cyfrowa: - Pan Andrzej Kołodziej – tel. 15 84 12 607 wew. 128.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku:

Dostępność architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna i cyfrowa – Pani Wioletta Kutyła – tel. 15 841 54 16.