grafika

Szanowni Państwo - nauczyciele uczący w szkołach średnich na terenie Powiatu Niżańskiego

Powiat Niżański z przyjemnością informuje, iż rozpoczyna nabór nauczycieli i nauczycielek do udziału w projekcie „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

W projekcie mogą brać udział nauczyciele i nauczycielki uczący w następujących szkołach:

- Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku,

- Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica,

- Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.

W ramach projektu w stosunku do nauczycieli i nauczycielek zaplanowano realizację kursów, szkoleń i studiów podyplomowych.

Szczegółowe informacje dotyczące działań w poszczególnych szkołach znajdują się w regulaminach rekrutacji.

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!

 

Poniżej znajdują się pliki do pobrania:

 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku:

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

 

Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

 

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy