grafika

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej  w Nisku we współpracy z Powiatem Niżańskim realizuje projekt pt. „Przedsiębiorczość w Powiecie Niżańskim”.

Serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców/Pracodawców do wypełnienia ankiety badającej potrzeby, oczekiwania i bariery na lokalnym rynku pracy. Wypełnienie ankiety ma na celu przygotowanie analiz rynku pracy i ukierunkowanie na właściwe dostosowanie usług i instrumentów rynku pracy do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. 

Ankieta dostępna jest pod adresem: 

LINK DO ANKIETY

Celem uzyskania bliższych informacji lub w przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny

Tel.: (15) 841 27 00 wew. 221