Grafika

Projekt jest skierowany do firm, które planują rozpocząć, bądź działają czynnie w sektorze gospodarki wodnościekowej. W ofercie mamy 28 szkoleń, które są zarekomendowane przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji. W ostatnich dniach nastąpiła zmiana Rekomendacji Rady w celu lepszego dopasowania do aktualnych warunków rynku pracy i potrzeb pracodawców. I tak m.in. wprowadzone 3 nowe usługi rozwojowe:

  1. Korzystanie z dostępnych otwartych narzędzi systemu informacji geograficznych,
  2. Montowanie i konserwacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
  3. Rekultywacja składowisk odpadów i innych terenów zdegradowanych;

w większości proponowanych usług skrócono czas ich trwania oraz zostały zaktualizowane maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika

Więcej informacji w linkach poniżej:

Info na Facebook: https://www.facebook.com/agencja.arleg/posts/1060831531531221

Strona Projektu: https://arleg.eu/projekty/wodkan-i-rekultywacja

Link do ogłoszenia o naborze: https://arleg.eu/nabor-6