zdjęcie

Zarząd Stowarzyszenia Harcerskiego „Skautfort” w Rudniku nad Sanem, w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r., realizował projekt pn. „Harcerskie Betlejem”, do którego nagrody ufundował Powiat Niżański.

W minionym roku z uwagi na pandemię, obchody Święta Bożego Narodzenia przybrały nieco inny charakter. Dzięki realizacji projektu „Harcerskie Betlejem” kultywowano polską tradycję świąteczną. Udział w nim wzięło łącznie 37 uczestników z Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz Gminy Krzeszów, w tym 31 harcerzy z 52 WDH „Czarny las” oraz 6 wolontariuszy spoza organizacji harcerskiej, którzy działali w trzech grupach wiekowych.

Uczestnicy projektu poznawali historię nowej, trwającej od 29 lat w ZHP, tradycji  Betlejemskiego Światła Pokoju, rozprowadzali je i zabierali do swoich domów, by uświęciło rodzinne wieczerze wigilijne. Dostarczyli je także do kościołów w Rudniku nad Sanem i Krzeszowie. Utrwalali w domach rodzinnych tradycje związane ze Świętym Mikołajem, wykonując własnoręcznie prezenty dla bliskich oraz kartki świąteczne, które jako listonosze roznosili po swoich miejscowościach. Wykonywali ozdoby choinkowe oraz stroiki, które w formie zdjęcia lub rysunku były przesyłane do oceny. Zapalali znicze na pomnikach i grobach nieznanych bohaterów. Wzięli udział w konkursie, w którym odpowiadali na 30 pytań związanych z tradycjami świątecznymi. Niektórzy uczestnicy podjęli się realizacji zadań dodatkowych, takich jak instalacja własnoręcznie wykonanych karmników dla ptaków i budek lęgowych.

W podsumowaniu działań projektu, pierwsze miejsce w najmłodszej grupie wiekowej do 13 lat zajęła Toszka – Antonina Dmyterko (57 pkt), w grupie starszej: od 13 do 16 lat – Kris (60 pkt) – Krystian Bartosik, natomiast w najstarszej grupie wiekowej powyżej 16 lat – Seba (17 pkt) Sebastian Szostak. Miejsca drugie i trzecie zajęli kolejno: Maja (2), Mikrus (3), Ługo (2), Jano (3), Ruda (2) i egzekwo Dymitri (2).

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali dyplomy oraz nagrody. Za zajęcie czołowych miejsc (do 8 miejsca) wręczono nagrody Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza. Powiat przekazał upominki i gadżety. Były to m.in: kubki i worki z logo Powiatu, gadżety odblaskowe poprawiające bezpieczeństwo na drodze, zestawy długopisów oraz smycze.

Cieszymy się, że w formie wsparcia przekazaliśmy na ten cel drobne upominki i gadżety. Była to ważna inicjatywa podtrzymująca polską tradycję świąteczną, a takie działania warto wspierać – mówi Starosta.

 Zdjęcia: Stowarzyszenie „Skautfort” w Rudniku nad Sanem

 zdjęcie